تبلت تحریری 8.5 اینچ

180,000تومان

تبلت تحریری یا تبلت دانش آموزی ابزاری بسیار کاربردی برای بچه و حتی بزرگ هاست.

تبلت تحریری 8.5 اینچ

180,000تومان

محصول  بسیار کاربردی برای تکرار و تمرین هر آنچه شما بخواهید. از مصرف بی رویه کاغذ جلوگیری میکنه و دوستدار محیط زیسته