قیچی فانتزی پنجه

قیچی فانتزی طرح پنجه گربه دارای درپوش محافظ

این قیچی بخاطذ سایز کوچکی که داره و یه قیچی همراه و کاربردی حساب میشه

ابزار برش کاغذ و مقوا برای ساخت کاردستی و هنری